Slægter og navne

De Bach’er og Dahl’er:

Min far var lærer og en blændende fortæller.
Fra min tidlige barndom fik jeg indprentet, hvor vigtigt det er at kende historien – både vor fælles og vor slægts historie.
Indsamlingen af stof til vor slægtsbog, Blade af vor slægts krønike, begyndte 2. Juledag 1960, da jeg som 25-årig sad og hørte min gamle morfar, Jens Dahl, fra Nørre Nissum, fortælle sin sørgelige kærlighedshistorie.

Jeg opdagede hurtigt, at der ikke, som jeg først troede, var tale om en, men mange slægter. Det stod mig også hurtigt klart, at på min fars hjemegn omkring Løgstør, spillede “den fædrende gaard” ikke så stor rolle for slægtens medlemmer, som på min mors hjemegn omkring Lemvig.
Jeg fik lært, at det ikke er uden betydning, om en gård har to, tre eller fire skorstene på tagryggen – også selvom de sidste kun er til pynt.
Til gengæld kan der i en gård, der tilsyneladende er ved at falde helt sammen, bo en særdeles velhavende familie – man lærer meget af slægtsforskning.
Og jeg fik lært, at jeg på godt og ondt blev del af et broderskab, hvis medlemmer brænder for slægten og gavmildt øser ud af  deres viden.
Jeg er alle de slægtsforskere, jeg gennem årene har samarbejdet med stor tak skyldig for de mange værdifulde oplysninger og uegennyttige råd, jeg har modtaget.

 

Slægten Bach:

Min fars slægt stammer fra egnen omkring Løgstør – den findes i følgende sogne: (se anetavle)

Barmer v/ Sebber
Slægtsnavne: Andersen, Bach, Sønder
Gårde: Rinsinghus
Farstrup
Slægtsnavne: Amme, Skriver, Ørsnæs
Gårde: Ørsnæs

Flade:
Slægtsnavne: Munk

Haubro
Slægtsnavne:
Nielsen, Mogensen

Kornum
Slægtsnavne: Malle, Sørensen

Lundby
Slægtsnavne: Sønder

Næsborg
Slægtsnavne: Bach, Gregersen, Malle, Møller, Nielsen,
Plougmand, Salling, Slot, Smed, Stephansdatter, Winther

Gårde: Vestergaard

Oudrup
Slægtsnavne: Bach, Christensen

Skivum
Slægtsnavne: Andersen

Farstrup – Staun
Slægtsnavne: Skrædder

Store Ajstrup
Slægtsnavne: Bach, Pedersen, Sønder

Sønderup
Slægtsnavne: Binderup, Christensen

Sønderholm – Tostrup
Slægtsnavne: Laursen, Malle

Vildsted
Slægtsnavne: Pedersen, Stephansdatter
Gårde: Vester Stræt

Slægten Dahl Jensen:

Min mors slægt stammer fra Vestjylland
– hovedsagelig fra området mellem Jegindø, Lemvig, Holstebro (se anetavle)

Asp
Slægtsnavne:
Bastrup, Bjerre, Graversen, Jacobsen, Munksgaard, Pedersen, Povlsen, Sørensen
Gårde: Bastrup, Birkild, Store Bjerre, Lille Bjerre, Munksgaard, Østerby

Engbjerg
Slægtsnavne:
Jensen, Poulsen, Sindersen
Gårde: Smidshave

Fabjerg
Slægtsnavne:
Bertelsen, Christensen, Engelund, Hyldgaard, Madsen, Maltesen,, Jensen, Jepsen, Poulsen
Gårde: Vester Børring, Sønder Engelund, Hyldgaard, Pixborg, Vester Nørgaard `

Gudum
Slægtsnavne:
Bertelsen, Engelund, Hauskov, Jensen, Mortensen, Nielsen, Poulsen, Villesen, Vium.
Gårde: Engelund, Hauskov, Pixborg, Trabjerg, Vester Vium

Hjerm
Slægtsnavne:
Christensen
Gårde: Hummelmose

Humlum/Resen
Slægtsnavne:
Jensen, Laursen, Madsen, Stokkendahl, Thagaard.
Gårde: Stokkendahl, Thagaard/Tagvad

Idom
Slægtsnavne:
Jacobsen, Nagstrup, Pedersen, Rasmussen, Raunsbjerg, Schougaard, Sørensen, Villadsen
Gårde: Store Hestbjerg, Idomlund, Nagstrup

Jegindø
Slægtsnavne: Andersen, Bagger, Christensen, Clausen, Dahl, Degn, Jensen, Knudsen, Lauridsen, Michelsen, Mortensen, Nielsen, Pedersen
Gårde: Bisnap, Bøel, Harboel, Store Nørskov, Søndergaard

Lemvig
Slægtsnavne:
Hauskov, Viingaard, Villesen

Linde
Slægtsnavne:
Poulsen, Sørensen, Vestergaard
Gårde: Meld Birkild, Vestergaard

Mejrup
Slægtsnavne:
Bruusen, Christensen
Gårde: Bruusen

Måbjerg
Slægtsnavne:
Frøjk, Gaardhøje, Jensen, Jørgensen, Nielsen, Villadsen
Gårde: Vester Frøjk, Vester Gaardhøje, Tradsbjerg

Naur
Slægtsnavne:
Christensen, Madsen, Bertelsdatter
Gårde: Falsig

Nørre Nissum
Slægtsnavne:
Bendtsen, Dahl Jensen, Davidsen, Geilgaard, Johansen, Jøssen, Sparres, Touborg
Gårde: Sønder Byskov, Faarumberg/VesterBak, Geilgaard, Hundskjær, Hyldgaard, Kathrinelyst, Kongensgaard, Nørre Touborg, Kamstrup

Nykøbing Mors
Slægtsnavne:
Skomager, Skyldal, Wiingaard

Ramme
Slægtsnavne: Jepsen
Gårde: Fladhede

Resen
Slægtsnavne:
Madsen
Gårde: Mattrup

Sem
Slægtsnavne:
Pedersen, Madsen, Møller
Gårde: Sdr. Mølle

Sir
Slægtsnavne:
Bjerre, Graversen, Jacobsen, Nielsen, Pedersen
Gårde: Ballegaard, Lille Bjerre, Store Bjerre, Lergrav

Vejrum
Slægtsnavne:
Madsen, Søllergaard
Gårde: Søllergaard

Vinding
Slægtsnavne:
Andersen, Fonager, Gregersen, Hansen, Horslund, Jepsen, Jørgensen, Kleinstrup, Lauridsen, Pedersen, Skræder, Sørensen, Vognstrup
Gårde: Fonager, Horslund, Hvirgel, Kleinstrup, Munksgaard, Vognstrup, Østergaard

Ordsprog om slægt

Comments are closed.