Om hjemmesiden

På hjemmesiden findes oplysninger om:
1. Nyt på hjemmesiden
2. Billeder:
a. Billeder fra Mols
b. Billeder fra Sem sogn
3. Vore slægter:
a. Bach,
der stammer fra Løgstør egnen.
b. Dahl Jensen,
der stammer fra Lemvig egnen.
c. Villadsen og Birch,
    der stammer fra Djursland
d. Nederby og Dahl Christensen,
     der stammer fra Lemvig egnen
3. Oversigt:
over de sognene vore aner levede i
– og de gårde de fæstede eller ejede.
4. Slægtshistorier .
Historier fra slægtsbogen
a. Niels Bendtsen
b. Bendt Mathias Lauridsen Hauskov
c. Ville Hauskov
d. Laurids Villesen Hauskov
e. Jens Pedersen
f. Jens Søfrensen Viingaard
g. Poul Nielsen Frøjk, Måbjerg
h. Bertel Jepsen Vestergaard, Fabjerg
i. Bertel Jepsen Vestergård, Fabjerg
j. Maren Sparres, Nørre Nissum
k. Anders Mogensen
l. Christen Jensen Salling
m. fl.
5. Slægtsbøger,
hvori slægten er omtalt.
6. Mit barndomssogn 
    Sem sogn ved Mariager.
7. Tanker i en coronatid m. fl.
a. En allergiker i corona-tiden
8. Våbennedkastningen i Sem hede 1943.
a. Det spøger på Sem hede.
b. Uventede gæster.
c. Nye hønsereder.
d. Nye vandtønder og en næsten ny cykelsaddel.
9. Jydehistorier
     272 muntre historier om kronjyder og andet godtfolk
10. Links.
Opdateret den 6. november 2020

Comments are closed.