Niels Møller Bendtsen

Hunskjær

 

 

 

 

 

 

 

Niels Møller Hauskov er søn af Lemvigkøbmanden, Bendt Mathias Lauridsen Hauskov og hans kone, Maren Jensdatter Viingaard. Han blev hjemmedøbt – sandsynligvis på sin fødselsdag – den 25. marts 1774 og fremstilledes i Lemvig Kirke den 6. maj samme år.
Faddere: Peder Slychers kone bar (moster) Jens Feldbereders datter (moster) gik hos, Laurids Groshandler, Christen Andersen Snedker, Niels Knudsen, Laurids Thoer (onkel).
Niels fik navnet Møller efter sin moders første mand, der var møller i Å Mølle ved Gudum. Han var ca. 9 år, da hans far døde, så det blev hans lod som ung mand sammen med moderen at drive Aa Mølle, indtil den af økonomiske årsager måtte afhændes.

Den 24. september 1803 blev Niels i Nr. Nissum trolovet med den 38-årige Karen Nielsdatter Bisgaard. Karen døde fem år senere i 1808 og blev begravet den 8. juni.
I skiftet efter Karen Bisgaard ses det, at besætningen på gården var 3 Heste, 5 Køer, 4 Kvier, 2 Grise, 3 Kalve, 8 Faar og 1 Væder.
Og da skiftet den 21. september 1810 blev afsluttet var værdien. 2434 Rd. 3 Mk 2 Sk.
Efter gælden var trukket fra, var der 1598 Rd. 1 Mk. 10 Sk. tilbage, som Niels skulle dele med Karens Datter, Maren Nielsdatter, der i 1828 blev gift med Peder Christensen i Vester Kamstrup.

Godt et halvt år senere – den 12. februar 1811 – blev han trolovet med Peder Johansens 20-årige datter, Ellen. Hun var opdraget hos sin bedstefar, Johannes Iversen i Geilgaard i Nørre Nissum. Ellen er vores stammoder.
Brylluppet stod den 17. februar samme år i Nørre Nissum.
Ellen var uægte, men en af de mere heldige horeunger. Bønnedag, femte søndag efter Påske, 25. maj 1783, førtes Peder Lundgaards uægte barn til dåben. Faddere ses i Nørre Nissum kirkebog.

Peder Lundgaards Barn, Ellen, Hiemmedøbt i Daaben confirmeret. Christen Smeds Datter Dorthe, Johannes (Iversen) Geilgaard (farfar), Poul (Johansen) Hundskier (farbror), Jens (Davidsen)  Høgsgaard ( morbror ) og Moderen Anne Marie Davidsen.

I folketællingen 1787 ses Ellen som plejebarn hos sin farfar i Geilgaard. Det var også herfra, hun senere blev konfirmeret.
Der er lidt uenighed om Ellens far, Peder Lundgaard, er den samme som Peder Geilgaard. Ser man på fadderne, synes det at være tilfældet, for både farfar og farbror deltager ved dåben som faddere. Nok kaldes Anne Marie Davidsen for fruentimmer, men hun er tilsyneladende blevet gift med faderen Peder Lundgaard (Geilgaard) inden dåben.

At gifte sig med Ellen var nu nok ikke saa ringe endda. Hendes farbror, Poul Johansen Nygaard, ejede Hundskjær.
I tingbogen under den 11. november 1813 ses det, at Niels havde fået skøde på Hundskjær den 11. juni samme år.
At Poul Raaen, som Poul Johansen kaldtes i daglig tale, ikke gav sine ting væk, eller at inflationen her i året for statsbankerotten var et begreb, man måtte regne med, ses af, at da han den 29. juli 1799 købte Hundskjær af Peder Nielsen Byskov, betalte 480 rigsdaler for de 3 td. 7 skp. 1 fdk., men i Niels Hauskovs skøde ses:

Underskrevne Poul Jo

Comments are closed.