Christen Jensen Salling

Christen Jensen Salling er født i Nesborg 1790 som søn af Jens Pedersen Salling og Maren Stephansdatter. Han blev døbt i Nesborg kirke den 2. maj – første søndag efter Påske.
Den 12. oktober 1818 blev han gift med Mariane Jensdatter fra Nesborg, med hvem han fik datteren, Maren.

Christen blev enkemand, da Mariane døde den 8. august 1822.
Ingen gårdmand kan klare sig uden en kone, så allerede 3 måneder senere – den 15. november 1822 giftede han gift i Nesborg med Jens Christian Møllers og Anna Sørensdatters datter, Kirsten.
Kirsten blev vor ane. Hun og Christen fik 4 børn.

Christen døde ung. Han var kun 44 år gammel, da han den 2. februar 1844 blev begravet på Nesborg kirkegård.
Kirsten sad enke i knap et år.
Den 22. november 1844 blev hun viet til Jens Simonsen fra Løgstør. Hun er sikkert flyttet fra Næsborg til Løgstør. Det har i alle tilfælde findes hendes begravelse ikke i Nesborg sogns kirkebog.

Extrakt af skiftesamlingen den 9. marts 1844 efter;
Gårdmand Christen Jensen Salling af Tolstrup i Neisborg Sogn.

Indtægt         1763 Rigsdaler   4 Mark   6 Skilling
Udgift             169       ”              1    ”        5     ”
______________________________________
Beholdning    1594  Rigsdaler   3 Mark  1 Skilling

Hvoraf Halvdelen er Enken, Kirsten Jensdatters, Boeslod                 797 Rd   1 Mk   1 1/3 Sk
Og den anden Halvdel af Afdødes Boeslod                                          797 Rd   1 Mk   1 1/3 Sk
som efter Fradrag af ½ pro Cents Afgiften                                               3 Rd   5 Mk       ½ Sk
Altsaa med 793 Rd 1 Mk  10 Sk  deles mellem Arvingerne saaledes:

1. Datteren Maren Christensdatter umyndig erholder en Skiftelod       113 Rd 1 Mk 15 1/7 Sk
2. Datteren Mariane Christensdatter ligeså                                                113 Rd 1 Mk 15 1/7 Sk
3. Datteren Karen Christensdatter umyndig erholder en Skiftelod       113 Rd 1 Mk 15 1/7 Sk
4. Sønnen, Jens Christensen, umyndig erholder                                      226 Rd 2 Mk 4 2/7 Sk
5. Peder Christensen ligeledes                                                                     226 Rd 2 Mk 14 2/7 Sk
____________________
Balance    793 Rd   1 M_k   10        Sk
Da samtlige arvinger er umyndige bliver deres Arvelodder at indsætte under ………….. for umyndiges Bestyrelse.
Efter Enkens Begjæring af Skifteforvalteren bliver den Arvingerne tillagte Arv givet mod en 1. Prioritets Panter i Stervbogaarden i Tolstrup af Hartkorn 0 Td   4 Skp  1 Fdk  1½ Alb i Haugaard af htk 0 Td  7 Skp  0 Fdk  1 8/10 Alb.
(Fæstepr. for Sebberkloster 1776-1913 – B42 sp 15 s. 537 -d. 20. marts 1844)

Hvem skulle tro?

Som jyde er man nok lidt skeptisk, men studerer man:
1.
2. Roskilde bys historie
3. Dansk Adelskalender

er der i vor ane Christen Salling, skulle være en rest blåt blod.
Ja, hvis man tager det med et gran salt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.