Find dine aner

Historie online.dk – SKALK
Kom i gang med slægtsforskning.

Almindelig dansk præstehistorie
I S. V. Wibergs værk, finder du måske nye oplysninger,
hvis du har præster blandt dine aner.
Tom Stryns hjemmeside

Kirkebøger og folketællinger.
Statens Arkiver – søg dine aner i kirkebøger og folketællinger.

Den “Jyske” Kirkebog
Registratur over Danske kirkebøger.

Bornholmske Kirkebøger
Register over kirkebogsoptegnelser
for de bornholmske sogne i perioden før 1814.

Nygaards sedler
Et kæmpestort navneregister, som slægtsforskere kan bruge
til at finde jyske aner – ikke mindst aner, som er “blevet væk”.

Sogne Træf
Hjemmesiden er meget velegnet til at efterlyse aner og finde personer, der driver slægtsforskning i de samme sogne som een selv.

Family History Library i Salt Lake City:
Søg dine aner på mormonernes hjemmeside.

Family Search
Søg dine aner på en amerikansk hjemmeside.

Vilhelm Cohen’s bøger om »Krigene 1848-1864″
Har du aner, der faldt i krigen 1864, findes de her.

Jyske Registre – Kongelige bevillinger
Register over kgl. bevillinger – tilladelse til ægteskab
v/ Kurt Kermit Nielsen

Dansk Biografisk Leksikon
Har du “kendte” aner, findes de måske i Dansk Biografisk Leksikon. Uddrag af skifter, fæster og tingbøger

Bornholmske Skifteprotokoller 1681 – 1845
Uddrag foretaget af John G. Christensen

Skifte- og fæsteuddrag fra Østjylland
Erik Brejls hjemmeside

Forum for slægtsforskning og lokalhistorie i midt- Vestjylland
Hammerum Herreds Slægtsforskning og  lokalhistorie ved Arne Feldborg

Det lille Rigsarkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Gislum og  Vognsild Sogne.
Skifteprotokoller m.m.

Ekstrakter af tingbøger for Koldinghus birk
Johs. Linds hjemmeside med ekstrakter af
tingbøger for Koldinghus birk.

Niels Sørensens og Britta Helsebys hjemmeside
Skifteuddrag fra Århus, Skanderborg,
Viborg, Randers, Sorø, Holbæk amter

Skifteprotokoller fra Sydfyn
Lokalhistorie for Fyn og Øerne

Godsskifter fra Vendsyssel
Indtastet af Asger Bruun fra
Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn

Nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier
Personregister til nordjyske godsers  skifte- og fæstearkivalier udarbejdet af Rigmor Nørgaard, Frederikshavn, og  Else Jørgensen, Arden

Højris Skifteprotoko 1719-81. [G112-16]l
v/ Knud Haaning Andersen

Politiets Registerblade
Digital version af Københavns politis registerblade, som blev ført fra
1890-1923. Der findes i alt 1,2 millioner registerblade.

Slægtsbøger fra Dansk slægtsforskning
Et slægtsbogsregister – måske findes dine aner i en slægtsbog.

Sulkjær. Nørre Nissum sogn
Her kan du finde stof, hvis du har aner i Nørre Nissum sogn.

Familiekrøniken
I Familiekrøniken kan du finde anetavler,
oplysninger og data til en slægtsbog.

Djursland.

Lyngby/Albøge sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1716 – 1813

Hannes Slægtsside
Adgang til opslag i kirkebøger og skifteuddrag fra Mols m. m.

Skifteuddrag fra Isgaard Kvelstrup gods
Hannes slægtsside

Stikord til sogne i Mols og Djurs Sdr. herreder, gl. Randers Amt
Udarbejdet af Bente Feldballe, Hanne Vinter Henriksen og Birgitte Hansen

Bente Feldballes Hjemmeside
Især slægter på Djursland.

Djurslandsbasen.
Søg efter dine slægter på Djursland.

Niels Sørensens hjemmeside
Et bredt uddrag fra østjyske godsers skifteprotokoller,
især egnen omkring Århus og Djursland

Lundenæs og Bøvling amters skifteuddrag v/ Brejl

Knud Haaning Andersens hjemmeside

Erik Brejls hjemmeside

Søg din slægt.
har du blandt dine aner: Jøder, kartoffeltyskere, rakkere,
skippere, udvandrede eller andre kan de måske findes her.

Arkiver online.
Søg din familie i danske arkiver.

Scheels hjemmeside.
Her på C. F. Scheels hjemmeside kan du blandt flere hundrede slægtsbøger, der er ordnede alfabetisk, se, om du kan finde din egen slægt.

Birgit Juul Kristensen – Min jyske slægt
På Birgit Juul Christensens hjemmeside findes bl. a.
et omfattende register over sognebøger.

Comments are closed.