Find dine aner

Kirkebøger og folketællinger.
Statens Arkiver – søg dine aner i kirkebøger og folketællinger.

Bornholmske Kirkebøger
Register over kirkebogsoptegnelser
for de bornholmske sogne i perioden før 1814.

Nygaards sedler
Et kæmpestort navneregister, som slægtsforskere kan bruge
til at finde jyske aner – ikke mindst aner, som er “blevet væk”.

Sogne Træf
Hjemmesiden er meget velegnet til at efterlyse aner og finde personer, der driver slægtsforskning i de samme sogne som een selv.

Family History Library i Salt Lake City:
Søg dine aner på mormonernes hjemmeside.

Vilhelm Cohen’s bøger om »Krigene 1848-1864″
Har du aner, der faldt i krigen 1864, findes de her.

Jyske Registre – Kongelige bevillinger
Register over kgl. bevillinger – tilladelse til ægteskab
v/ Kurt Kermit Nielsen

Dansk Biografisk Leksikon
Har du “kendte” aner, findes de måske i Dansk Biografisk Leksikon. Uddrag af skifter, fæster og tingbøger

Bornholmske Skifteprotokoller 1681 – 1845
Uddrag foretaget af John G. Christensen

Skifte- og fæsteuddrag fra Østjylland
Erik Brejls hjemmeside

Forum for slægtsforskning og lokalhistorie i midt- Vestjylland
Hammerum Herreds Slægtsforskning og  lokalhistorie ved Arne Feldborg

Det lille Rigsarkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Gislum og  Vognsild Sogne.
Skifteprotokoller m.m.

Ekstrakter af tingbøger for Koldinghus birk
Johs. Linds hjemmeside med ekstrakter af
tingbøger for Koldinghus birk.

Godsskifter fra Vendsyssel
Indtastet af Asger Bruun fra
Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn

Nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier
Personregister til nordjyske godsers  skifte- og fæstearkivalier udarbejdet af Rigmor Nørgaard, Frederikshavn, og  Else Jørgensen, Arden

Politiets Registerblade
Digital version af Københavns politis registerblade, som blev ført fra
1890-1923. Der findes i alt 1,2 millioner registerblade.

Slægtsbøger fra Dansk slægtsforskning
Et slægtsbogsregister – måske findes dine aner i en slægtsbog.

Djursland.

Hannes Slægtsside
Adgang til opslag i kirkebøger og skifteuddrag fra Mols m. m.

Stikord til sogne i Mols og Djurs Sdr. herreder, gl. Randers Amt
Udarbejdet af Bente Feldballe, Hanne Vinter Henriksen og Birgitte Hansen

Bente Feldballes Hjemmeside
Især slægter på Djursland.

Niels Sørensens hjemmeside
Et bredt uddrag fra østjyske godsers skifteprotokoller,
især egnen omkring Århus og Djursland

Erik Brejls hjemmeside

Arkiver online.
Søg din familie i danske arkiver.

Birgit Juul Kristensen – Min jyske slægt
På Birgit Juul Christensens hjemmeside findes bl. a. et omfattende register over sognebøger.

Redigeret: 2. 8. 2021

Comments are closed.