Om Sem Sogn

 

Blade af vort sogns krønikeBlade af vort sogns krønikevor barndom som vi husker den.

43 beretninger om personer og begivenheder fortalt af børn fra Sem Sogn ved Mariager.

Materialet kan ses på:
Lokalarkivet Mariager,
Lokalarkivet i Assens
Lokalarkivet for Udbyneder og Kastbjerg Kommuner

 

 

De historier fra Sem sogn, der findes på Landsbyhistorier.dk kan “klikkes”.

Edderup – klik her

Grove – klik her

Sem – klik her

Nørresem – klik her

Blade af vort sogns krønike 2Blade af vort sogns krønike 2vor barndom som vi husker den.

51 nye beretninger om personer og begivenheder for-talt af børn fra Sem Sogn ved Mariager – tilrettelagt og redigeret af Bent Bjerre Bach.

Blade af vort sogns krønike 3Blade af vort sogns krønike 3de der drog ud.

60 “børn“, der drog ud fra sognet, fortæller om, hvad der senere hændte.

Glimt - fra min barndom i en kronjysk stammeGlimt- fra min barndom i en kronjysk stamme.

I bogen, der udkom 26. november 2009, fortælles om  daglig-livet i en kronjysk stamme i årene 1935 – 1955.
“Jo ældre jeg bliver, des oftere melder de sig,  erindrings-glimtene fra min barndom.
En lyd, en duft, en bemærkning, og straks trænger de sig frem som små klare lyn eller et lille mildt, muntert solstrejf – af den slags, der får en til resten af dagen at glemme gigt og hvad andet, der plager.
Vi levede i en ”vi/os” verden og var på godt og ondt afhæn-gige af hinanden. Vi vidste godt, at undertiden måtte den enkelte vige for flokken.
Denne bog er tænkt som en række glimt af min stammes historie – en historie, hvor “degneungen” en gang imellem får lov til at snakke med”.

Artikler i HISTORISK AARBOG FRA RANDERS AMT.

1. Erindringsblade fra Grove skole – 2006
2. Skræddersøn fra Edderup – 2007
3. Drenge – 2008
4. Randers Realskole – 2009
5. Elisabeth og Bager Christen – 2010
6. Det var i vores hede – om Hvidsten gruppen – 2012

Comments are closed.